YÜKLENİYOR

Aradığınız kelimeyi yazın

Beslenme Omega 3

Yeni Araştırma: Balık Yemek Çocukların IQ Seviyelerini Yükseltiyor 5/5 (1)

Geçtiğimiz ay Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, haftada bir kez veya daha fazla balık yiyen çocuklar, IQ testlerinde balık yemeyen ya da haftada bir kereden az yiyen çocuklara kıyasla daha yüksek puanlar alıyor ve çok daha iyi uyuyorlar. CNN‘in haberleştirdiği araştırmada 9-11 yaş aralığındaki 541 Çinli çocuğa ve ebeveynlerine haftada kaç defa balık yedikleri soruldu ve haftada en az bir kere balık yiyen çocukların hiç yemeyen veya arada sırada yiyen çocuklara göre IQ testinde 4.8 puan fazla aldıkları saptandı.

İçindekiler - Hızlı Erişim

Araştırma

Düzenli balık tüketiminin uyku kalitesi ve zihinsel beceriler üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmada 9-11 yaşları arasındaki okul çocuklarına ve onların ebeveynlerine ne sıklıkla balık yediklerini soruldu ve aynı çocuklar 12 yaşına geldiklerinde zihinsel ve sözel becerilerini ölçen bir dizi IQ testine girdiler. Çocukların uyku kalitesini ölçmek için ebeveynlere başvuruldu. Araştırmaya katılan 541 öğrencinin %54’ü erkek; %46’sı ise kız çocuklarından oluştu.

Sonuçlar

Araştırmaya katılan 541 öğrencinin %25’i haftada en az bir kere; %58’i ayda 2-3 defa ve %16’sı da çok ender (2-3 ayda bir kere) balık yediğini raporladı. 9-11 yaşlarında haftada en az bir kere balık yiyen çocuklar çok ender yiyenlere göre IQ testinde 4.8 daha fazla puan alırken; ayda 2-3 defa balık yiyen çocuklar çok ender balık yiyenlere göre 2.9 puan daha yüksek puan aldılar.

Benzer şekilde, daha sık balık yeme alışkanlığı olan çocukların daha az uyku bozukluklukları yaşadıkları ve dolayısıyla daha kaliteli uyku uyudukları bulundu. Daha kaliteli uykunun çocukların zihinsel becerilerinde önemli bir farka yol açtığı da yine araştırmanın buldukları arasında oldu.

Araştırmacılardan Jennifer Pinto-Martin CNN’e verdiği demeçte çocukların erken yaşlarda balık yemeğe başlamalarının zihinsel gelişimleri ve daha iyi bir uyku uyuyabilmeleri için çok önemli olduğunu belirtti.

Yazının içeriğini faydalı buldunuz mu?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up
Menü başlıklarının alt başlıklarını görmek için yanlarındaki oklara basabilirsiniz.