YÜKLENİYOR

Aradığınız kelimeyi yazın

Alerji P

Penisilin Alerjisi Nedir? Neden Olur? Nasıl Tedavi Edilir? 5/5 (4)

Penisilin alerjisi, bağışıklık sisteminizin antibiyotik ilaç olan penisiline verdiği anormal bir reaksiyonudur. Penisilin çeşitli bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için reçete edilir. Penisilin alerjisinin yaygın belirtileri ve semptomları arasında kurdeşen, kızarıklık ve kaşıntı vardır. Bu verilen şiddetli reaksiyonlar, birden fazla vücut sistemini etkileyen ve yaşamı tehdit eden bir durum olan anafilaktik şoku da içerir. Diğer antibiyotikler de, özellikle de penisiline benzer kimyasal özelliklere sahip olanlar, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Penisilin Alerjisi Belirtileri

Penisilin alerjisi belirtileri ve semptomları genellikle ilacı aldıktan sonra bir saat içinde ortaya çıkar. Daha az sıklıkla, bazı reaksiyonlar saatler, günler veya haftalar sonra ortaya çıkabilir.

Penisilin alerjisi bulguları ve semptomları arasında şunlar olabilir:

 • Deri döküntüsü
 • Kurdeşen
 • Kaşıntı
 • Ateş
 • Şişkinlik
 • Nefes darlığı
 • Hırıltılı nefes
 • Burun akması
 • Kaşıntılı sulu gözler
 • Anafilaktik şok

Ender Reaksiyonlar

Daha az yaygın olan penisilin alerjisi reaksiyonları ilaca maruz kaldıktan günler veya haftalar sonra ortaya çıkar ve ilacı bıraktıktan sonra bir süre devam edebilir. Bu koşullar şunları içerir:

 • Ateş, eklem ağrısı, döküntü, şişlik ve mide bulantısına neden olabilen serum hastalığı,
 • İlaç kaynaklı anemi, kırmızı kan hücrelerinde azalmaya, yorgunluğa, düzensiz kalp atışlarına, nefes darlığına ve diğer belirti ve belirtilere neden olabilir.
 • Eozinofili ve sistemik semptomlarla ilaç reaksiyonu, döküntü, yüksek beyaz kan hücresi sayımı, genel şişlik, şişmiş lenf nodu ve var olan hepatit enfeksiyonunun nüksetmesi ile sonuçlanır.
 • Ateşe, idrarda kana, genel şişliğe, konfüzyon ve diğer belirti ve semptomlara neden olabilen böbreklerdeki iltihaplanma (nefrit)

Alerjik Reaksiyon Olmayan Yan Etkiler

Diğer ilaçlarla olduğu gibi, penisilinin alerjik reaksiyon olmayan bir takım yan etkilerine maruz kalabilirsiniz. Penisilin türüne bağlı olarak, yaygın yan etkiler hafif mide bulantısı veya ishal, baş ağrısı veya vajinal kaşıntı içerebilir. Tedavi edilmekte olan bir enfeksiyonun belirtileri veya semptomları – ya da ilgisiz semptomlar – aynı zamanda alerjik bir ilaç reaksiyonu ile karıştırılabilir.

Penisilin Alerjisi Nedenleri

Bağışıklık sisteminiz penisiline karşı aşırı duyarlı hale geldiğinde penisilin alerjisi oluşur ve ilaca viral veya bakteriyel bir enfeksiyon gibi yanlışlıkla tepki gösterir. Bağışıklık sistemi penisiline duyarlı hale gelmeden önce, en az bir kez ilaca maruz kalmış olmalıdır. Bağışıklık sistemi bu maruz kalma sırasında penisilini zararlı bir madde olarak yanlış algılarsa, ilaca karşı bir antikor geliştirir. Bir dahaki sefer ilacı aldığınızda, bu spesifik antikorlar penisilini tespit eder ve bu maddeye karşı bağışıklık sistemi saldırılarını yönlendirir. Bu aktiviteyle açığa çıkan kimyasallar, alerjik reaksiyona bağlı belirti ve semptomlara neden olur.

Penisilin ve Bağlantılı İlaçlar

Penisilinler beta-laktam antibiyotikler adı verilen bir antibakteriyel ilaç sınıfına aittir. İlaçların mekanizmaları değişse de, genellikle bu ilaçlar bakteriyel hücrelerin duvarlarına saldırarak enfeksiyonlarla savaşırlar. Penisiline ek olarak, daha yaygın olarak alerjik reaksiyonlarla ilişkili diğer beta-laktamlar sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruptur. Eğer bir penisilin tipine karşı alerjik bir reaksiyon geçirdiyseniz, diğer penisiline veya bazı sefalosporinlere karşı alerjiniz olabilir, ama bunun tersi de mümkündür.

Penisilinler şunları içerir:

 • Amoksisilin
 • Ampisilin
 • Dikloksasilin
 • Nafsillin
 • Oxasillin
 • Penisilin G
 • Penisilin V
 • Piperasillin
 • Ticarsillin

Sefalosporinler şunları içerir:

 • Sefaklor
 • Sefadroxil
 • Sefazolin
 • Sefdinir
 • Sefotetan
 • Sefprozil
 • Sefuroksim
 • Sephaleksin
 • Sefepim

Risk Faktörleri

Herhangi bir kişinin penisilin alerjisi olabilir, ancak birkaç faktör bu riski artırabilir. Bunlar şunları içerir:

 • Besin alerjisi veya alerjik rinit gibi diğer alerjilerin öyküsü
 • Başka bir ilaca alerjik reaksiyon varlığı
 • Ailede ilaç alerjisi geçmişi olması
 • Yüksek dozlar, tekrarlayan kullanım veya uzun süreli kullanım nedeniyle penisiline yüksek oranda maruz kalma
 • HIV veya Epstein-Barr virüsü ile beraber oluşan enfeksiyonlar gibi genellikle alerjik ilaç reaksiyonları ile ilişkili bazı hastalıklar

Penisilin Alerjisinin Teşhisi

Penisilin alerjisinde doğru bir teşhis için kapsamlı bir inceleme ve uygun tanı testleri gereklidir. Yanlış tanı konulan bir penisilin alerjisi, daha az uygun veya daha pahalı antibiyotik kullanımına neden olabilir. Doktorunuz fiziksel muayene yapacak, belirtileriniz hakkında sorular soracaktır ve gerekirse bir takım testler talep edecektir.

Deri Testleri

Bir deri testi ile, alerji uzmanı veya hemşire, şüpheli penisilinin küçük bir miktarını küçük bir iğne ile cildinize uygular. Bir teste olumlu bir tepki, kırmızı, kaşıntılı, kabarık bir şişliğe neden olur. Olumlu bir sonuç, penisilin alerjisi olasılığının yüksek olduğunu gösterir. Negatif bir test sonucu genellikle penisilin alerjisi olmadığı anlamına gelir, fakat öte yandan negatif bir sonucun yorumlanması daha zordur çünkü bazı ilaç reaksiyonları deri testleri ile tespit edilemez.

Dereceli Kullanım

Penisilin alerjisi tanısı kesin değilse, dereceli ilaç kullanımı önerilebilir. Bu prosedürle, penisilin dozu yavaş yavaş arttırılarak uygulanır. En son dozun alınmasından sonra herhangi bir alerjik reaksiyon gösterilmediyse, bu durumda penisiline karşı alerjiniz olmadığı sonucuna varılır.

Penisilin Alerjisinin Tedavisi

Penisilin alerjisi için müdahaleler iki genel stratejiye ayrılabilir:

 • Mevcut alerji semptomlarının tedavisi
 • Penisiline duyarsızlaştırma

Mevcut Semptomların Tedavisi

Penisilin’e alerjik reaksiyonun semptomlarını tedavi etmek için aşağıdaki müdahaleler kullanılabilir:

 • İlacın kesilmesi. Eğer doktorunuz penisilin alerjiniz olduğunu veya olası alerjiniz olduğunu belirlerse, ilacın kesilmesi tedavide ilk adımı oluşturur.
 • Antihistaminler. Doktorunuz bir antihistamin reçete edebilir veya alerjik reaksiyon sırasında aktive olan bağışıklık sistemi kimyasallarını bloke edebilen difenhidramin gibi reçetesiz bir antihistamin önerebilir.
 • Kortikosteroidler. Daha ciddi reaksiyonlarla ilişkili enflamasyonu tedavi etmek için oral veya enjekte edilmiş kortikosteroidler kullanılabilir.
 • Anafilaksi tedavisi. Anafilaksi, tansiyonu korumak ve nefes almayı desteklemek için hemen bir epinefrin enjeksiyonunun yanı sıra hastane bakımını gerektirir.

İlaca Duyarsızlaştırma

Eğer başka bir antibiyotik tedavisi seçeneği mevcut değilse, doktorunuz, bir enfeksiyonun tedavisi için penisiline geçmenizi sağlayacak ilaç duyarsızlaştırma adı verilen bir tedavi önerebilir. Bu tedavi ile önce çok küçük bir doz alırsınız ve daha sonra birkaç saat ya da birkaç gün boyunca her 15 ila 30 dakikada bir daha büyük dozlar alırsınız. Reaksiyon olmadan istenilen doza ulaşırsanız tedaviye devam edebilirsiniz.Tedavinin tamamı boyunca ilaca karşı toleransınızı korumak için ilacı yönlendirildiği şekilde almak önemlidir. Gelecekte penisiline ihtiyacınız olursa, duyarsızlaştırma tedavisini tekrarlamanız gerekecektir.

Yazının içeriğini faydalı buldunuz mu?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up
Menü başlıklarının alt başlıklarını görmek için yanlarındaki oklara basabilirsiniz.