YÜKLENİYOR

Aradığınız kelimeyi yazın

Enfeksiyon Hastalıkları I-İ İdrar Yolu Enfeksiyonu Sağlık

İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir? Neden Olur? Nasıl Tedavi Edilir? 5/5 (2)

İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarının bir kısmında oluşan enfeksiyonun adıdır. İdrar yolları, üst idrar yolu ve alt idrar yolu olarak ikiye bölünebilir. Üst idrar yolları böbrekler ve üreterlerden oluşurken, alt idrar yolları mesane ve üretradan oluşur. Enfeksiyon bu bölgelerin herhangi bir yerinde oluşabilir. Kural olarak enfeksiyon ne kadar yukarıda ise, durum o kadar tehlikelidir. Yani böbreklerde oluşan veya oraya sıçrayan bir enfeksiyon, mesanede oluşan bir enfeksiyondan daha tehlikelidir. İdrar yolları enfeksiyonuna çoğunlukla bakteriler sebep olur, ancak bazen mantarlar ve ender olsa da virüsler de idrar yolları enfeksiyonuna sebep olabilirler.

İdrar Yolu Enfeksiyonun Nedenleri

İdrar yolu enfeksiyonlarının büyük bir kısmı bağırsaklarda ve anüs çevresinde  bulunan ve Escherichia coli (E. coli) adı verilen bir bakteri kaynaklıdır. Bu bakteri anüs bölgesinden üretra yoluyla idrar yollarına geçiş yapabilir.  Bu enfeksiyonun mesane bölgesinde olanına “sistit”, üretra bögesinde olanına “üretrit” ve böbrekte olanına da “piyelonefrit” adı verilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri enfeksiyonun hangi bölgede olduğuna göre değişkenlik gösterir. Ancak genel belirtiler şunlardır:

  • Aniden gelen ve çok şiddetli idrara çıkma isteği
  • İdrarın puslu, koyu, kanlı veya kokulu olması
  • İdrara çıkma sırasında ağrı/acı ve yanma hissi
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Şiddetli halsizlik
  • Karın ve kasıkta ağrı
  • Ateş

Sistit

Sistit, mesane bölgesindeki enfeksiyondur. Kadınların anatomik yapısından dolayı, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Sistit genel itibariyle tehlikeli bir durum değildir ve 3-4 gün içinde kendi kendine veya bir antibiyotik tedavisi ile geçer. Ancak, enfeksiyonun idrar yollarının diğer bölgelerine yayılma riski nedeniyle, 3-4 gün geçmesine rağmen kendi kendine düzelmeyen sistitin mutlaka kontrol altına alınması gerekir. İlaç tedavisinin yanında bol su içerek vücudun enfeksiyonu dışarı atmasına yardım edilmeli ve dinlenilmelidir.

Üretrit

Üretrit, üretrada veya idrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan kanallarında oluşan enfeksiyondur. Sebebi çoğunlukla bakterilerdir ve antibiyotik tedavisi ile kontrol altına alınır. İlaç tedavisinin yanında bol su içerek vücudun enfeksiyonu dışarı atmasına yardım edilmeli ve dinlenilmelidir.

Piyelonefrit (Böbrek Enfeksiyonu)

Böbrek enfeksiyonu, genellikle tedavi edilmeyen sistitten dolayı enfeksiyonun böbreklere sıçraması sonucu oluşur. Her sistite yakalanan böbrek enfeksiyonu da yaşamaz ancak zaman zaman bunun olması mümkündür. O yüzden idrar yollarının alt kısmında olan enfeksiyonların kontrol altına alınması önemlidir.

Eğer hızlı bir şekilde antibiyotik tedavisine başlanırsa, böbrek enfeksiyonu ciddi bir komplikasyona yol açmadan iyileşir. Ancak tedavi altına alınmayan böbrek enfeksiyonu kötü sonuçlar doğurabilir ve böbrekte onarılmaz zararlara yol açabilir. Bununla beraber, kontrol altına alınmayan böbrek enfeksiyonundaki en önemli risklerden biri de, enfeksiyonun böbreklerden kana karışmasıdır. Bu durum çok tehlikelidir ve hastanede tedaviyi gerektirir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Teşhisi

İdrar yolu enfeksiyonun teşhisi çoğu durumda hastanın yaşadığı semptomların değerlendirilmesi, fiziksel muayene, kan ve idrar testleri ile beraber konulur. İdrarda ve kanda enfeksiyon olup olmadığına bakılır. İdrar testinin geçerli sonuçlar vermesi için, hastanın idrarının başlangıç ve bitiş kısımlarını değil, orta kısmının kaba aktarması önemlidir.

İdrar Yolu Enfeksiyonun Tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonlarının birincil tedavisi antibiyotiklerdir. 7 ila 14 günlük tedaviler uygulanır. Antibiyotik alındıktan 1-2 gün sonra hastanın durumunda ciddi bir iyileşme görülmesi normaldir ancak antibiyotik tedavisinin doktorun belirttiği süre boyunca sürdürülmesi önemlidir. Tedavinin yarıda kesilmesi durumunda enfeksiyon tekrarlayabilir. Ancak tedavi başlamasına rağmen 2-3 gün içinde hiçbir iyileşme belirtisi görülmediyse mutlaka uzman bir hekime yeniden görünmek gerekir. Bu durumda antibiyotiğin dozu arttırılabilir veya başka bir ilaca geçilmesi gerekebilir.

Ev Tedavileri

İdrar yolu enfeksiyonu durumlarında evde yapılması gereken en önemli şey bol bol su içmek ve dinlenmektir. Su, vücudun enfeksiyonu dışarı atmasını kolaylaştırır.

Kızılcık Suyu

Kızılcık suyunun idrar yolu enfeksiyonunu iyileştirdiğine dair bir inanış vardır ancak eldeki bilimsel veriler ışığında böyle bir sonuca varmak mümkün değildir. Ancak, kızılcık suyunun içindeki bir bileşenin E.coli bakterisinin sindirim ve idrar yollarının duvarlarına yapışması engellendiği ve dolayısıyla idrar yolu enfeksiyonun oluşumunda engelleyici bir faktör olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Yani, kızılcık suyunun tedavici edici değil ancak önleyici etkisi vardır.

Kapsamlı bir meta analiz çalışmasında, araştırmacılar tekrar eden idrar yolu enfeksiyonundan şikayetçi kadınların 12 ay düzenli olarak kızılcık tükettiğinde, idrar yolları enfeksiyonunda %35 oranında azalma olduğunu ortaya koydu.

Bir başka büyük klinik araştırmada, 6 ay boyunca günlük alınan 500 miligram (mg) kızılcık özütünün, idrar yolları enfeksiyonu oranını, 100 mg trimetoprim (bir antibiyotik) kadar düşürdüğü bulundu.

Özellikle tekrar eden idrar yolu enfeksiyonundan şikayetçi olan kişilerin, doktorun da görüşünü alarak önleme tedavisi amacıyla kızılcık özütü kullanmalarında fayda olabilir. Bu önleyici tedavide çok fazla şeker içeren kızılcık suyu yerine, kızılcık özütü tabletlerinin kullanılması, istenilen sonuca varmak için önemlidir.

Yazının içeriğini faydalı buldunuz mu?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up
Menü başlıklarının alt başlıklarını görmek için yanlarındaki oklara basabilirsiniz.